Termes Legals

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que les dades que ens facilitis, incloent nom, adreça de correu electrònic, adreça de lliurament, i número de telèfon, mitjançant la complimentació dels nostres formularis, passaran a formar part d'un fitxer propietat d'Stikaful, que utilitzarem per al manteniment del contacte i per a finalitats promocionals del Club (novetats, sortejos, promocions), així com per oferir ajuda en els casos en què s'abandoni la cistella de la compra.

Protecció de Dades

Club Esportiu Stikaful
c/ Alfons XII 75 baixos
08006 Barcelona (Espanya)
Registre núm. 13885 secció 2ª, d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Consell Català de l'Esport.
C.I.F.: G-65047268

L'accés a la pàgina web d'Stikaful i a la informació relativa a qualsevol dels productes continguts en la mateixa comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això, et recomanem que llegeixis atentament el contingut si vols accedir i fer ús de la informació oferta des de la pàgina web d'Stikaful.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Stikaful es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la pàgina web des d'aquesta data.

Els continguts de la pàgina web, especialment les referències informatives, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. Stikaful es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts de la pàgina web d'Stikaful quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La pàgina web d'Stikaful, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en la mateixa, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Stikaful és titular.

Stikaful no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a la pàgina web d'Stikaful quan la titularitat de la mateixa no correspongui a Stikaful.

USOS PROHIBITS I PERMESOS

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'Stikaful. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d'Stikaful.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi per escrit Stikaful, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a la pàgina web d'Stikaful, accessible en l'adreça URL www.stikaful.com , o la que la substitueixi en el futur, així com presentar la pàgina web d'Stikaful o la informació continguda en ella sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITATS

Stikaful no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a la pàgina web d'Stikaful, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Stikaful no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web d'Stikaful mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la pàgina web d'Stikaful, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius d'Stikaful, excepte autorització expressa d'aquesta última.

Stikaful no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus i productes oferts a través de la pàgina web d'Stikaful, i especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l'anterior puguin produir-se per:

· Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat , exactitud i suficiència.
· Incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació.
· Infracció dels drets dels consumidors i usuaris.
· Infracció dels drets de propietat intel · lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita.

i en general l'incompliment de qualsevol de les lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

Stikaful tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'Stikaful. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol d'altres, ús indegut o inadequat de la pàgina web d'Stikaful, errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.


LSSICE

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, t'informem que manifestes de forma expressa mitjançant la complimentació dels nostres formularis que desitges rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes, promocions i nous productes d'Stikaful.